مجموعه زامبی
جلد اول

پدر بی اسمیت یک قلدر نژادپرست است که زن و فرزندش را مرتباً به باد کتک می گیرد. بی هم در مدرسه قلدری می کند و به نوعی حرکات نژادپرستانه پدرش را تقلید می کند. اما همین چیز به همین شکل باقی نمی ماند و خیلی زود زامبی ها شهر لندن را تسخیر می کنند

دیگر کتاب ها
سایر کتاب های دارن شان

دارن شان به جز چهار مجموعه کتاب خود کتاب های تک جلدی زیادی نیز نوشته که هر کدام داستان های مستقلی را روایت می کنند

خرید کتاب ها

ترجمه های فارسی کتاب های دارن شان
در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور

معرفی به دوستان

ما را به دوستان خود معرفی کنید